DİŞ TEDAVİLERİ

İmplant Tedavisi

İMPLANT DİŞ NEDİR?
İmplantlar, kaybedilen ya da doğuştan eksik dişlerin yerine yerleştirilen, titanyumdan yapılmış, vücuda herhangi bir zararlı yan etkisi olmayan yapay diş kökleridir. Bu materyallerin doku uyumlulukları yapılan çalışmalar ile desteklenmiş ve 99 % gibi bir oranla doku dostu oldukları kanıtlanmıştır.

İMPLANT NASIL YAPILIR?

Gülüş estetiği nasıl planlanır :

Öncelikle implantta hasta klinilk olarak titizlikle muayene edilir ve hasta pek çok yönden değerlendirilir .Bu noktada implant operasyonunu gerçekleştirecek hekimin tecrübesi çok önemlidir.Günümüzde bir çok ileri radyolojik incelemelerin Verdiği bilimsel avantajlara rağmen, implant uygulama fizibilitesini belirleme açısından klinik muayene oldukça önemlidir.

Özellikle Gülüş estetiği isteyen hastalarda İmplantın kozmetik olarak istenilen sonuçlarını belirlemede hastanın uyurken, gülerken ve yüz ifade aktivitelerini gerçekleştirirken fotografları alınır.Bu tür gülüşlerdeki yüz ifadeleri çok önemlidir.Klinik muayenelerde dikkatli incelenmesi gerekir.

Klinik muayene de:

bölge üzerindeki yumuşak dokunun muayenesi ve incelenmedi ağız hijyeni ve perıdontal durum

* karşıt arkdaki kret ve okluzal ilişkiler

* dikey boyut ve çeneler arası boşluk

* implant yerleştirilmesi için istenen ark yüksekliği

* bimanuel palpasyon ile tanımlanan alveoler kret yapısı, konturu ve

genişliği

* kalan kemiğin hacmi ve durumu

* kalan kemiğin tipi

* kemiğin konum açısından durumuna

* mukozanın durumuna

* foramen mentalelerin durumuna

* torus gibi kemik büyümelerinin olup olmadığına bakılması ve hastanın genel sağlık durumunun gözden geçirilmesi çok önemlidir.

Doğru implant yerleştirilmesi cerrahi operasyonun sorumluluğunda olan önemli bir konudur. Temiz ve aseptik operasyon alanında gerçekleştirilen osseointegrasyon metodu, doku zedelenmesinin minimal olmasına özen gösterilen bir doku muayenesine dayandırılır. Restoratif diş hekimi, sorumlu cerrahın çalışmasına ek olarak, kabul edilebilir estetik sonuçlara zarar veren olası potansiyel problemleri ve sınırlayıcıları giderek protezin son görünüşünü dizayn edecektir. Üst çene ön bölge en kritik bölgedir. Çünkü bölgesel yumuşak doku ve kemik morfolojisi protezin son görünümü ve profilini etkileyebilir. Yapılan çalışmalar, üst çenede labial damak kontürüne çok fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.Travma ve diş çekimi sonucu oluşan labial damak kaybı, ideal implant yerleştirilmesini, kontur ve simetri problemlerini etkileyebilir. Yumuşak doku, reziduel kemik, alveol içeren reziduel kret konturu kusurları; mukoza, kemik ya da alloplastik materyal gibi çesitli yöntemlerin kullanımıyla düzeltilebilir.

Özellikle Gülüş estetiği isteyen hastalarda İmplantın kozmetik olarak istenilen sonuçlarını belirlemede hastanın uyurken, gülerken ve yüz ifade aktivitelerini gerçekleştirirken oluşan üst dudak pozisyonları oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra klinik hijyeni ve hekimin tecrübesinin büyük önemi vardır.

İMPLANT DİŞLER YAPILDIKTAN SONRA Kİ AĞIZ BAKIMI

İmplant diş tedavisinden sonra, doğal dişleriniz gibi implantlarınız için de aynı bilinçli ağız bakımına ihtiyaç vardır. Ağız içinde binlerce bakteri bulunmaktadır. Bu bakteriler diş yüzeyine veya arasına yerleşerek tartar dediğimiz diş taşını oluşturur. Diş taşı ağız içinde dişeti iltihabına sebep olur. Bundan sonra ki süreç de ancak mekanik olarak uzman hekim tarafından temizlenir.

İmplantlı dişlerinizi ve doğal dişlerinizi korumak için en üst seviyede hijyen sağlamalısınız. Diş fırçasının ulaşamadığı kısımlar ara yüz fırçası veya diş ipi ile temizlenmelidir. 6 ayda bir de muhakkak hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Unutmayın, ağız hijyeninize ne kadar dikkat ederseniz doğal dişleriniz ile beraber implantlı dişlerinizi de zaten korumuş olacaksınız.

20 YAŞ DİŞ ÇEKİMLERİ

Gömülü 20 lik diş nedir ?

Yirmi Dişleri Neden Gömülü Kalmaktadır?

İnsanoğlu daha yemekleri pişirdikçe diş kasları nın fonksiyonları azalmıştır. Bu kasların yapıştığı bölgeler zamanla atrofiye uğramıştır. Alveoler bölge küçülme oranı diş boyutlarının küçülmelerinden daha belirgin olduğu için dişler çenelerde daha güç yer bulma durumunda kalmışlar ve bu nedenle modern insanın çenelerinde sıkışıklık, çapraşıklık ve yer darlığı komplikasyonları başlamıştır. (1) Sürme yaşı tamamlandığı halde normal okluzyonda yerini almamış kemik ve yumuşak doku içinde bütünüyle yada kısmen kalmış olan dişler gömük yada gömülü diş olarak tanımlanır.

Gömülü dişlerin cerrahi çekimleri sırasında oluşabilecek komplikasyonların en aza indirilebilmesi için operasyon öncesi gerekli radyolojik incelemelerin yapılması, eksiksiz bir anamnez alınması ve klinik muayenenin uygulanması şarttır.

Doktoeun tecrübesi kliniğinin hijyeni oldukça önemli faktörlerdir.Gömülü diş pozisyonlarının belirlenmesinde farklı kriterlere göre sınıflandırma yöntemleri birlikte kullanılmaktadır.

Operasyonu etkileyebilecek yaş, eğitim durumu, var olan sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, gömülü dişin klasifikasyonu ve çekim endikasyonları günümüzde sıklıkla tartışılan konulardır.

DİŞLERİN GÖMÜK KALMA NEDENLERİ LOKAL FAKTÖRLER

* Yer darlığı
* Mekanik engeller(kist, tümör, doku hiperplazileri, lokal enfeksiyonlar v.b.) * Travma
* Ortodontik tedavi sonucunun devamlılığı
* Komşu dişin yapı ve dizi bozukluğu nedeniyle oluşturduğu baskı
* Uzun süreli kronik enflamasyon
* Süt dişlerinin uzun süre düşmemesi

* Dişlerin gelişim anomalisi veya germinin başka bir istikamette bulunması * Enfeksiyon veya apseye bağlı oluşan nekrozlar

SİSTEMİK FAKTÖRLERE BAKTIĞIMIZDA ;

Heredite

* Hatalı beslenme

* Sifiliz,tüberküloz gibi spesifik enfeksiyonlar

* Anemi

* Raşitizm

* Gelişmemiş çenelerde yer darlığı

* Travma

* Endokrinal hastalıklar

* Çene ve çevre doku hastalıkları

GELİŞİM BOZUKLUKLARI

dysostosis

* Oxycephali

* Progeria

* Acondoplazi

* Damak yarığı (1)

GÖMÜK DİŞLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ KOMPLİKASYONLAR

Çok uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ve herhangi bir patolojik olaya neden olmadan çene içinde kalabildikleri gibi bir takım komplikasyonlara da neden olabilirler. Bunlara baktığımızda,

* Perikoronitis

* Komşu dişlerde kök rezorpsiyonu

* Fokal enfeksiyon

* Nevralji form ağrılar

* Temporo mandibuler eklem şikayetleri

* Diş çevresinde kist ve tümör oluşumu

* Diş çürüklerinin meydana gelmesi

* Periodontal hastalığın meydana gelmesi

* Ortodontik tedavinin engellenmesi

PERİKORONİTİS nedir:

Perikoronitis, yarı gömülü dişin üzerini kaplayan yumuşak dokunun altında biriken gıda artıkları ve mikroorganizmalar tarafından imeydana getirilen enfeksiyondur.

GÖMÜK DİŞLERİN TEDAVİLERİ
Gömük dişlere uygulanabilecek dört seçenek vardır:
1- Gözlemleme : Gözlemleme süt dişlerinin sürmesinin tamamlanmasıyla başlar ve en son gömük dişin sürmesi veya çekilmesiyle sona erer.
2-İnterseptif tedavi : Ortodontik yöntemlerle ve gömük dişin üzerindeki süt dişinin çekimi ile dişin sürdürülmesidir.

3-Yeniden pozisyonlandırma(Relokasyon) : Yeniden pozisyonlandırma gömük dişe cerrahi ve/veya ortodontik olarak alveol kemiği içerisinde yeni bir pozisyon verilmesidir.

4-Çekim