Dil Seçiniz
Telegram
WhatsApp
İnstagram

İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır

  • Anasayfa
  • İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır

İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır

 

İmplant uygulamaları

İmplant uygulamaları öncesinde planlama
Sert doku boyutlarının ve kalitesinin değerlendirilmesi
İmplant bölgesine komşu anatomik oluşumların konumu ve mesafesi
İmplant boyutlarının tespiti
Komplike vakalarda daha fazla güvenlik ve daha az cerrahi işlem süresi
Yapılan implantların cerrahi sonrası değerlendirilmesi
Hastaların güveninin artması
Ortodontik tedaviler

Gömük dişlerin yön ve pozisyonlarının değerlendirilmesi
Alt çene ekleminin kemik yapısının üç boyutlu incelenmesi
Gerçek boyutlarda büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
Destek implantların planlanması
İskeletsel asimetrilerin ortaya konması
Gömük dişler

Gömük diş ve köklerin komşu anatomik bölgelerle ilişkisinin saptanması
Tedavi risklerinin ortaya konması
Patolojik oluşumlar

Sert doku anomalilerinin saptanması
Patolojik oluşumların boyutları, konumu, uzantıları ile komşu anatomik yapılarla olan ilişkisi ve bunlara etkisinin değerlendirilmesi
Cerrahi öncesi ve sonrası güvenli bir takip olanağı
Diğer cerrahi uygulamalar

Dişlerin üç boyutlu konum tespiti ve kemik içindeki yerleşiminin saptanması
Çene yüz ameliyatlarının cerrahi öncesi planlaması
Üst çene kemiğindeki ve yüz kemiklerindeki kırıkların saptanması
Cerrahi öncesinde ve sırasında çene ve yüz sisteminin üç boyutlu modellerinin elde edilebilmesi
İskeletsel değişikliklerin ve iyileşme sürecinin takibi
Endodontik uygulamalar (Kanal tedavileri)

Pulpa odası ve kök kanalında geleneksel radyografilerle saptanamayan oluşumların tespiti
Kök ucu ve çevresinin tetkiki
İç ve dış kök rezorbsiyonlarının (erimelerinin) değerlendirilmesi
Geleneksel radyografilerle saptanamayan kök çatlak ve kırıklarının ortaya konması
Endodontik cerrahi planlaması
Endodontik tedavilerin sonuçlarının takibi
Alt çene eklemi

Eklemi oluşturan yapıların gerçek boyutlarında ve görüntüleri birbirleriyle çakışmadan, net olarak incelenebilmesi
Geleneksel radyografilerle saptanamayan travma etkilerinin ve kırıkların saptanması
Eklem yüzeylerinde ortaya çıkan düzensizliklerin değerlendirilmesi
Periodontal uygulamalar (Dişeti tedavileri)

Her dişin çevresindeki kemik yapının ve harabiyetinin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi
Kök birleşim (furkasyon) alanlarının tetkiki
Diş çevresindeki kemik kayıplarının takibi
Sinüs ve hava yolları

Anatomik sınırların tespiti
Enfeksiyon derecesinin saptanması
Polip gibi oluşumların ortaya konması
Hava yolu boşluğunun hacminin hesaplanması
Hava yolu daralmalarının değerlendirilmesi