Dil Seçiniz
Telegram
WhatsApp
İnstagram

GAZİDENT - HES - AYDINLATMA METNİ

GAZİDENT - HES - AYDINLATMA METNİ

GAZİDENT - HES - AYDINLATMA METNİ

                             6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

HES KODU SORGULAMA AYDINLATMA METNİ

 

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

İş bu Aydınlatma Metni, COVİD-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından paylaştığınız Hayat Eve Sığar (HES) kodunun işlenmesi esasları hakkında ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

HES kodu, GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  olarak, kurumumuzda Sağlık güvenliğini sağlama ve gözetme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve hem çalışanlarımız hem de ziyaretçilerimiz için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacı ile Kanun madde 5/1 ve 6/2 çerçevesinde süresiz kod olarak görevli kişiler vasıtası ile otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

                HES kodu toplu kullanım alanlarında geçirilecek süre boyunca bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet etmekte ve hastalık riskini taşıyıp taşımadığınıza ilişkin bilgi içermektedir. Bu kapsamda ziyaretçilerimize ait kişisel veriler;

  • Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında sağlıklı bir iş ortamının sağlanması
  • Ziyaretçilerimizin hastalık riski taşıyıp taşımadığının takip edilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ AKTARILMASI

Kişisel Veriler işbu Aydınlatma Metni’nin ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında destek alınan İş sağlığı ve güvenliği firmalarına, yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

               

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM VE KANUN KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimiz Elektronik Posta adresi olan info@gazident.com adresine, şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Şirketimiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

 

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  

ARSUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZ. LTD. ŞTİ.

info@gazident.com

 

Çiftlik Mahallesi Asena Sokak No: 2/11 Çiftlikköy / YALOVA